Çfarë është sporthand?

Sporthand është një organizatë e cila në radhë të parë kujdeset për mirëqenien dhe integrimin e refugjatëve dhe emigrantëve.

Nëpërmjet aktiviteteve të lira sportive këta njerëz mund të provoni të gjitha shoqatat sportive dhebashkëpunimin edhe të marrin pjesë në afat të gjatë në jetën e shoqatës .

Për një integrim optimal dhe të shpejtë të sportit klubit është veçanërisht e rëndësishme për shkak se këtë të gjithë njerëzit mund të shihni se ju jeni të mirëpritur , të nevojshme dhe të kontribuojë për komunitetin .

Pse integrimi nëpërmjet sportit?

Sporti nuk njeh dallime.
Sport nuk ka nevojë për gjuhën.
Sport kapërcen barrierat.
Sport sjell njerëzit së bashku.
Sport Mua më pëlqen.