Over ons

De sporthand is een organisatie die in de eerste plaats zorgen over het welzijn en de integratie van vluchtelingen en immigranten.

Door gratis sportactiviteiten deze mensen kunt proberen alles uit de sportverenigingen en de samenwerkende ook deelnemen aan de lange termijn bij de vereniging leven.

Voor een optimale en snelle integratie van de club sport is vooral belangrijk omdat deze alle mensen kunnen zien dat u bent van harte welkom , nodig zijn en een bijdrage leveren aan de gemeenschap.

Waarom integratie door sport?

Sport kent geen verschillen.
Sport heeft geen taal nodig.
Sport overwint barrières.
Sport brengt mensen samen.
Sport Ik geniet.